Phương pháp niềng răng với những mắc cài

Phương pháp niềng răng với những mắc cài

Mắc cài niềng răng là những khí cụ để nắn chỉnh các răng mọc lệch, hô, móm, vẩu,…về đúng vị trí. Chỉnh nha niềng răng mắc cài là phương pháp niềng răng giúp khắc phục những khuyết điểm của răng một c...