Nhổ răng trẻ em

Có nên nhổ răng hàm dưới bị sâu hay không?

sâu răng

Có nên nhổ răng hàm dưới bị sâu hay không?

Chào bác sĩ! Cho em hỏi răng hàm dưới bị sâu có nên nhổ bỏ không vì em nghe nhiều người nói việc làm này rất nguy hiểm. Mong nhận...