Nhổ răng trẻ em

Nhổ răng khôn hàm dưới có nguy hiểm hay không?

Nhổ răng khôn hàm dưới có nguy hiểm hay không?

Chào bác sĩ! Em nghe nhiều người nói rằng nhổ răng khôn hàm dưới rất nguy hiểm và có thể để lại nhiều biến chứng. Bác sĩ cho em hỏi...