Nhổ răng trẻ em

Các thời điểm cấy răng implant sau khi nhổ răng

Các thời điểm cấy răng implant sau khi nhổ răng

Sau khi nhổ răng việc trồng răng giả bằng phương pháp implant càng sớm càng tốt vì theo khuyến cáo của bác sĩ trong thời điểm này xương hàm chưa...