Nhổ răng trẻ em

Chỉnh nha niềng răng hô và thưa như thế nào?

Chỉnh nha niềng răng hô và thưa như thế nào?

Chỉnh nha niềng răng hô và thưa như thế nào?

Chào bác sĩ! Các răng hàm trên của em bị thưa và hô ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ. Niềng răng có khắc phục được không và điều trị...