Nhổ răng trẻ em

Chỉnh nha niềng răng điều trị thưa có đau không?

Chỉnh nha niềng răng điều trị thưa có đau không?

Chỉnh nha niềng răng điều trị thưa có đau không?

Thưa bác sĩ! Các răng của tôi bị thưa, khe hở giữa các răng khá rộng, được biết niềng răng có thể khắc phục, nhưng điều trị bằng cách này...