Nhổ răng trẻ em

Chi phi chỉnh nha niềng răng hô hết bao nhiêu tiền?

Sau khi nhổ răng bao lâu thì có thể trồng răng giả được?

Chi phi chỉnh nha niềng răng hô hết bao nhiêu tiền?

Chào bác sĩ! Hàm răng em bị hô, mọi người khuyên em nên niềng răng để khắc phục. Bác sĩ cho em hỏi với trường hợp của em thì chi phí...