Nhổ răng trẻ em

Hàm giả tháo lắp – giải pháp phục hình răng tiết kiệm

Hàm giả thảo lắp

Hàm giả tháo lắp – giải pháp phục hình răng tiết kiệm

Hàm giả tháo lắp là phương pháp được áp dụng cho những trường hợp bị mất nhiều hoặc toàn bộ răng. Hàm giả tháo lắp có cấu tạo gồm một nền...